Shelter from the Storm

Natuurlijk stappen we ook dit jaar weer mee!

Raised

5.498
186% reached of total of €2.950

Op zondag 25 september nemen de stappers van het ‘Shelter from the Strom’ team voor het zesde jaar op rij deel aan de Refugee Walk.

Mensen die op de vlucht zijn voor (burger)oorlogen, die in hun land vervolgd worden owv van hun (politieke) overtuigingen verdienen onze volgehouden solidariteit!

Met onze sponsortocht zamelen we middelen in voor Vluchtelingen Werk Vlaanderen. We willen op die manier ons steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, opdat ze hier een ‘nieuw’ leven kunnen uitbouwen. Een warme ontvangst, een geslaagde integratie, die hen toelaat te participeren, bij te dragen aan onze maatschappij.

Solidaire groet,

Het Shelter from the Storm team