Nieuwkomers en organisaties hand in hand door Atlas Antwerpen

15 mei 2023 10:43

Atlas Antwerpen is al sinds jaar en dag nauw verbonden met Vluchtelingenwerk en in het bijzonder met de Refugee Walk. Dit jaar gaan ze nog een stapje verder dan deelnemen en zijn ze zelfs onze hoofdpartner. Dit is dus de uitgelezen kans om wat meer over hun werking te vertellen!

 

Atlas is een overheidsinstantie die nieuwkomers en anderstaligen in Antwerpen ondersteunt met hun integratietraject. Daarnaast begeleidt Atlas ook organisaties in de Stad om beter om te gaan met diversiteit en taal, is er een dispatchdienst voor sociale tolk en vertaalaanvragen en een infopunt rond verblijfs- en rechtspositie.

 

Er wordt ook gewerkt aan beeldvorming over inclusie en diversiteit. De visie van Atlas is dat integratie en inburgering van twee kanten komt: zowel van nieuwkomers die een integratietraject volgen en Nederlands leren als van de samenleving die hen opvangt en waar nieuwkomers deel van zullen uitmaken.


Voor Atlas is de Refugee Walk een heel boeiend initiatief omdat er nog heel wat mensen met vragen zitten rond diversiteit en inclusie, ook als het gaat om mensen op de vlucht. Voor veel mensen is er onduidelijkheid rond migratie en mensen op de vlucht. Het onderwerp zorgt vaak voor polarisering en negativiteit.


De Refugee Walk probeert hier een positief verhaal te maken door mensen samen te brengen. Atlas betrekt dit jaar inburgeraars bij het wandelen, zodat er een taaloefenkans ontstaat. Tijdens het wandelen kunnen mensen elkaar leren kennen en Nederlands oefenen.


“De Refugee Walk verbindt mensen en verlaagt zo de drempel om met elkaar in contact te staan.”

Het is niet de eerste keer dat Atlas zich engageert voor een samenwerking rond mensen op de vlucht. In 2021 werd een verhalenreeks gemaakt over vluchtelingen uit het opvangcentrum in Linkeroever. Samen met Red Star Line maakte Atlas ook een video voor Wereldvluchtelingendag dat jaar, met getuigenissen van Antwerpenaren die ooit moesten vluchten uit hun herkomstland.

Atlas zet graag in op het normaliseren van diversiteit en menselijke verhalen. We mogen mensen niet enkel zien als vluchteling of nieuwkomer maar als een persoon die van alles heeft meegemaakt en nog van alles gaat meemaken. Voor Atlas ben je niet enkel een mens met een verleden maar ook iemand met een toekomst.


Wil je je ook graag inzetten voor nieuwe Antwerpenaren en mensen ondersteunen in hun integratietraject?


Dat kan via talrijke projecten zoals Stadsklap, Open Inloop Taal of de buddywerking van Atlas. Bij Stadsklap komen inburgeraars in contact met Nederlandstalige Antwerpenaren om samen in gesprek te gaan over de integratielessen en het leven in België. Via dit project kan je actief iets betekenen in het lopend inburgeringstraject van toekomstige Antwerpenaren en een schakel zijn in een positief inburgeringstraject. Bekijk de agenda op de Atlas website voor meer informatie over Stadsklap en hoe je kan deelnemen.


Ook als vrijwilligersbuddy kan je heel wat betekenen. Neem een kijkje bij de vrijwilligersvacatures op de website van Atlas voor meer informatie. Daarnaast organiseert Atlas ook elk jaar een groot feest in Antwerpen, waar nieuwe en oude Antwerpenaren samen komen om de diversiteit van hun stad te vieren. Kom op 9 juni naar Atlas op het Plein. Hierover vind je alle informatie op de website en de sociale media van Atlas.